Bảng giá đất ở huyện Cần Giờ TPHCM giai đoạn 2020 – 2024

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CẦN GIỜ – Ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024.

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI HUYỆN CẦN GIỜ

Đơn vị tính : 1000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

AN THỚI ĐÔNG SÔNG SOÀI RẠP + 1KM

560

+ 1KM RANH RỪNG PHÒNG HỘ

430

2

BÀ XÁN RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN

430

3

ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ ĐỒNG HÒA CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA DUYÊN HẢI

640

4

BÙI LÂM DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG

1.080

5

ĐẶNG VĂN KIỀU BẾN ĐÒ CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

1.080

6

ĐÀO CỬ DUYÊN HẢI TẮC XUẤT

1.560

TẮC XUẤT LÊ HÙNG YÊN

1.500

LÊ HÙNG YÊN GIỒNG CHÁY

1.500

7

ĐÊ EC RỪNG SÁC TRẦN QUANG QUỜN

590

8

DƯƠNG VĂN HẠNH ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN AO LÀNG

480

AO LÀNG ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH

740

ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH ĐÊ SOÀI RẠP

480

9

DUYÊN HẢI CHỢ CẦN GIỜ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC

1.410

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC CẦU RẠCH LỠ

1.200

CẦU RẠCH LỠ THẠNH THỚI

1.230

THẠNH THỚI NGUYỄN VĂN MẠNH

1.060

NGUYỄN VĂN MẠNH CHỢ ĐỒNG HÒA

900

10

ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH DUYÊN HẢI

530

11

GIỒNG AO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY

590

12

HÀ QUANG VÓC RỪNG SÁC CẦU KHÁNH VÂN

480

CẦU KHÁNH VÂN ĐÊ EC

440

13

KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC TRỌN KHU  

630

14

KHU DÂN CƯ THẠNH BÌNH TRỌN KHU  

170

15

KHU DÂN CƯ THẠNH HÒA TRỌN KHU  

170

16

KHU DÂN CƯ THIỀNG LIỀNG TRỌN KHU  

170

17

LÊ HÙNG YÊN DUYÊN HẢI LƯƠNG VĂN NHO

900

18

LÊ THƯƠNG DUYÊN HẢI ĐẶNG VĂN KIỀU

1.140

19

LÊ TRỌNG MÂN ĐÀO CỬ CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH

1.140

20

ƠNG VĂN NHO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY

1.410

GIỒNG CHÁY PHAN TRỌNG TUỆ

1.410

21

LÝ NHƠN RNG SÁC CẦU VÀM SÁT

370

CẦU VÀM SÁT DƯƠNG VĂN HẠNH

370

22

NGUYỄN CÔNG BAO TAM THÔN HIỆP (KM 4+660) TAM THÔN HIỆP (KM 5+520)

660

23

NGUYỄN PHAN VINH LÊ TRỌNG MÂN BIỂN ĐÔNG

620

24

NGUYỄN VĂN MẠNH DUYÊN HẢI (NGÃ 3 ÔNG THỦ) DUYÊN HẢI (NGÃ BA ÔNG ÚT)

660

25

PHAN ĐỨC DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG

680

26

PHAN TRỌNG TUỆ DUYÊN HẢI TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN

710

27

QUẢNG XUYÊN RẠCH GIÔNG KÊNH BA TỔNG

520

28

RNG SÁC PHÀ BÌNH KHÁNH CẦU VƯỢT BẾN LỨC-LONG THÀNH

1.840

CẦU VƯỢT BẾN LỨC-LONG THÀNH HÀ QUANG VÓC

1.840

HÀ QUANG VÓC CẦU RẠCH LÁ

1.840

CẦU RẠCH LÁ CẦU AN NGHĨA

1.020

CẦU HÀ THÀNH DUYÊN HẢI

1.020

29

TẮC XUẤT BẾN TẮC XUẤT LƯƠNG VĂN NHO

600

LƯƠNG VĂN NHO BIN ĐÔNG

970

30

TAM THÔN HIỆP RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN

700

31

THẠNH THI NGÃ 3 KHU DÂN CƯ PHƯỚC LỘC NGÃ 4 DUYÊN HẢI

880

NGÃ 4 DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG

880

32

TRẦN QUANG ĐẠO TẮC SÔNG CHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ

1.190

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ RẠCH LẮP VÒI

1.190

RẠCH LẮP VÒI RẠCH THỦ HUY

1.060

33

TRẦN QUANG QUỜN RỪNG SÁC CẦU KHO ĐỒNG

740

CẦU KHO ĐỒNG ĐÊ EC

440

34

KHU DÂN CƯ AN HÒA TRỌN KHU  

670

35

KHU DÂN CƯ AN LỘC TRỌN KHU  

590

36

KHU DÂN CƯ AN BÌNH TRỌN KHU  

480

37

KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP TRỌN KHU  

440

38

ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP ĐƯỜNG LÝ NHƠN BỜ SÔNG SOÀI RẠP

350

BỜ SÔNG SOÀI RẠP DƯƠNG VĂN HẠNH

280

39

GIỒNG CHÁY GIỒNG CHÁY DUYÊN HẢI

1.200

40

HÒA HIỆP THẠNH THỚI CẦU NÒ

900

CẦU NÒ PHAN TRỌNG TUỆ

660

41

KHU DÂN CƯ CỌ DẦU TRỌN KHU  

590

42

ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ DOI LẦU LÝ NHƠN BẾN ĐÒ DOI LẦU

370

Xem tại đây : Bảng giá đất TPHCM các quận huyện

Từ khóa tìm kiếm trên Google liên quan tới ” bảng giá đất ở huyện cần giờ ”

+ giá đất huyện cần giờ 2021
+ bảng giá đất huyện cần giờ 2021
+ bảng giá đất huyện cần giờ
+ giá đất ở cần giờ
+ giá đất tại cần giờ
+ bảng giá đất cần giờ
+ giá đất tại huyện cần giờ
+ giá đất cần giờ

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top