Bảng giá đất làm sổ đỏ và chi phí làm sổ đỏ năm 2021

Những chi phí làm sổ đỏ năm 2021 và bảng giá đất làm sổ đỏ mà mọi người nên lưu ý

Bảng giá đất tại Việt Nam 2021

Bảng giá đất làm sổ đỏ của 63 tỉnh thành phố ở Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2024

Chi tiết xem tại đây : Bảng giá đất các tỉnh thành Việt nam

Những chi phí làm sổ đỏ năm 2021

Theo quy định, người đề nghị cấp sổ đỏ phải nộp các khoản tiền: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có). Trong đó, lệ phí trước bạ và lệ phí cấp sổ đỏ được ấn định trước, thống nhất với tất cả các thửa đất, còn tiền sử dụng đất có cách tính khá phức tạp. Vì vậy, để tính được tổng số tiền phải nộp khi làm sổ đỏ, người dân phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Lệ phí trước bạ

Cách tính: Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá đất tại bảng giá đất x diện tích)

Để biết cụ thể lệ phí trước bạ người dân phải biết giá đất tại bảng giá đất và diện tích của thửa đất đề nghị cấp sổ đỏ, cụ thể:

  • Tra cứu giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.
  • Đo diện tích thực tế mà người sử dụng đất đề nghị cấp sổ đỏ.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Căn cứ vào Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh (do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định). Do vậy, lệ phí cấp sổ đỏ tại từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là khác nhau.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là số tiền người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Thông thường đây là chi phí lớn nhất khi làm sổ đỏ. Hiện nay, tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ gồm hai trường hợp:

  • Trường hợp 1: Phải nộp tiền sử dụng đất.
  • Trường hợp 2: Không phải nộp tiền sử dụng đất.

Vì vậy, khi đề nghị cấp sổ đỏ nếu thuộc trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất thì tổng số tiền khi làm sổ đỏ sẽ không nhiều.

Xem thêm : Những thủ tục mua chung cư trả góp cần phải biết

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top