Bảng giá đất ở quận Gò Vấp TPHCM giai đoạn 2020 – 2024

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN GÒ VẤP – Ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024.

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI QUẬN GÒ VẤP

Đơn vị tính : 1000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

THEO QĐ

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

1

AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG  

5.200

2

AN NHƠN TRỌN ĐƯỜNG  

8.000

3

NGUYỄN VĂN KHỐI PHẠM VĂN CHIÊU LÊ VĂN THỌ

9.200

LÊ VĂN THỌ ĐƯỜNG SỐ 8

9.200

4

DƯƠNG QUẢNG HÀM TRỌN ĐƯỜNG  

8.400

5

HẠNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG  

11.000

6

HOÀNG HOA THÁM TRỌN ĐƯỜNG  

9.900

7

HOÀNG MINH GIÁM GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN NGUYỄN KIỆM

18.800

8

HUỲNH KHƯƠNG AN TRỌN ĐƯỜNG  

10.200

9

HUỲNH VĂN NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG  

5.200

10

LÊ ĐỨC TH PHAN VĂN TRỊ NGUYỄN OANH

11.900

NGUYỄN OANH THỐNG NHẤT

11.300

THỐNG NHẤT CẦU TRƯỜNG ĐÀI

8.000

11

LÊ HOÀNG PHÁI TRỌN ĐƯỜNG  

9.600

12

LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG  

10.400

13

LÊ LỢI NGUYỄN VĂN NGHI LÊ LAI

11.500

LÊ LAI PHẠM VĂN ĐỒNG

10.700

14

LÊ QUANG ĐỊNH CẦU HANG GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH

15.200

15

LÊ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG  

10.200

16

LÊ VĂN THỌ QUANG TRUNG PHẠM VĂN CHIÊU

9.700

PHẠM VĂN CHIÊU LÊ ĐỨC THỌ

9.500

17

LƯƠNG NGỌC QUYẾN TRỌN ĐƯỜNG  

5.200

18

LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG  

9.900

19

NGUYỄN BỈNH KHIÊM LÊ QUANG ĐỊNH PHẠM VĂN ĐỒNG

8.000

20

NGUYỄN DU TRỌN ĐƯỜNG  

10.400

21

NGUYN HỒNG LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH

11.000

22

NGUYỄN KIỆM TRỌN ĐƯỜNG  

18.800

23

NGUYỄN OANH NGÃ SÁU PHAN VĂN TRỊ

19.200

PHAN VĂN TRỊ LÊ ĐỨC THỌ

16.800

LÊ ĐỨC THỌ CẦU AN LỘC

14.400

24

NGUYỄN THÁI SƠN GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH NGUYỄN KIỆM

16.800

NGUYỄN KIỆM PHẠM NGŨ LÃO

18.000

PHẠM NGŨ LÃO PHAN VĂN TRỊ

20.000

PHAN VĂN TRỊ DƯƠNG QUẢNG HÀM

11.800

DƯƠNG QUẢNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG

11.800

25

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TRỌN ĐƯỜNG  

12.000

26

NGUYỄN TUÂN TRỌN ĐƯỜNG  

9.200

27

NGUYỄN VĂN BẢO TRỌN ĐƯỜNG  

11.500

28

NGUYỄN VĂN CÔNG TRỌN ĐƯỜNG  

10.700

29

NGUYỄN VĂN DUNG TRỌN ĐƯỜNG  

8.000

30

NGUYỄN VĂN LƯỢNG THỐNG NHẤT NGUYỄN OANH

15.400

NGUYỄN OANH CÔNG VIÊN VĂN HÓA

15.400

31

NGUYỄN VĂN NGHI TRỌN ĐƯỜNG  

16.800

32

PHẠM HUY THÔNG PHAN VĂN TRỊ DƯƠNG QUNG HÀM

12.000

33

PHẠM NGŨ LÃO TRỌN ĐƯỜNG  

13.000

34

PHẠM VĂN CHIÊU QUANG TRUNG LÊ VĂN THỌ

8.400

LÊ VĂN THỌ CUỐI ĐƯỜNG

8.400

35

PHẠM VĂN BẠCH TRỌN ĐƯỜNG  

8.800

36

PHAN HUY ÍCH TRỌN ĐƯỜNG  

10.200

37

PHAN VĂN TRỊ PHẠM VĂN ĐỒNG NGUYỄN THÁI SƠN

18.000

NGUYỄN THÁI SƠN NGUYỄN OANH

15.800

NGUYỄN OANH THỐNG NHẤT

13.000

38

QUANG TRUNG NGÃ SÁU GÒ VẤP LÊ VĂN THỌ

19.400

LÊ VĂN THỌ TÂN SƠN

15.600

TÂN SƠN CHỢ CẦU

13.200

39

TÂN SƠN QUANG TRUNG GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH

8.800

40

THÍCH BỬU ĐĂNG TRỌN ĐƯỜNG  

8.400

41

THIÊN HỘ DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG  

8.400

42

THỐNG NHẤT NGUYỄN VĂN LƯỢNG LÊ ĐỨC THỌ

11.000

LÊ ĐỨC THỌ CẦU BẾN PHÂN

9.600

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT NGUYỄN VĂN LƯỢNG

10.000

43

THÔNG TÂY HỘI TRỌN ĐƯỜNG  

6.400

44

TRẦN BÁ GIAO CHUNG CƯ HÀ KIỀU NGUYỄN THÁI SƠN

5.200

45

TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG  

9.600

46

TRẦN PHÚ CƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG  

10.200

47

TRẦN QUỐC TUẤN TRỌN ĐƯỜNG  

9.600

48

TRẦN THỊ NGHỈ TRỌN ĐƯỜNG  

11.800

49

TRƯNG NỮ VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG  

10.400

50

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ TRỌN ĐƯỜNG  

6.600

51

TRƯƠNG MINH KÝ TRỌN ĐƯỜNG  

6.600

52

TÚ MỠ TRỌN ĐƯỜNG  

8.400

53

BÙI QUANG LÀ PHAN VĂN BẠCH PHAN HUY ÍCH

6.200

54

Đ THÚC TỊNH QUANG TRUNG ĐƯỜNG SỐ 17

7.200

55

NGUYỄN DUY CUNG ĐƯỜNG SỐ 19 PHAN HUY ÍCH

6.200

56

NGUYỄN TƯ GIẢN ĐƯỜNG SỐ 34 PHAN HUY ÍCH

6.200

57

PHẠM VĂN ĐỒNG    

16.800

58

TÔ NGỌC VÂN    

6.000

Xem thêm : Giá đất các quận ở tphcm mới nhất

Từ khóa tìm kiếm trên Google liên quan tới ” bảng giá đất ở quận gò vấp ”

+ bảng giá đất quận gò vấp
+ bảng giá đất quận gò vấp năm 2021
+ giá đất ở quận gò vấp
+ giá đất ở gò vấp
+ bảng giá nhà đất quận gò vấp
+ định giá nhà đất quận gò vấp
+ giá nhà đất quận gò vấp
+ giá đất tại quận gò vấp
+ bảng giá thuế đất quận gò vấp
+ giá đất quan go vap

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top