Danh sách 19 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam

Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam là những đại học (cấp quốc gia và cấp vùng), trường đại học, và học viện định hướng nghiên cứu, hàng đầu của quốc gia, được chính phủ ưu tiên giao quyền tự chủ như :

 • Được tự in và cấp bằng tiến sĩ.
 • Được toàn quyền cử cán bộ đi học nước ngoài, trừ những trường hợp du học bằng ngân sách nhà nước.
 • Được chủ động mời và tiếp nhận giảng viên, sinh viên nước ngoài đến học và giảng dạy.
 • Được đề xuất mở những ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo.
Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam
Các trường đại học trọng điểm của Việt Nam ( Ảnh minh họa )

Danh sách 19 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam

 1. Đại học Quốc gia Hà Nội : Hệ thống trường đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu miền Bắc Việt Nam.
 2. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh : Hệ thống trường đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu miền Nam Việt Nam
 3. Đại học Huế : Đại học vùng, lớn nhất Bắc Trung Bộ
 4. Đại học Đà Nẵng : Đại học vùng, lớn nhất Nam Trung Bộ
 5. Đại học Thái Nguyên : Đại học vùng, lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.
 6. Trường Đại học Cần Thơ : Trường đại học vùng, lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ Việt Nam.
 7. Trường Đại học Vinh : Trường đại học vùng, khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
 8. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân : Trường đại học đầu ngành khối các trường kinh tế và quản lý ở miền Bắc Việt Nam.
 9. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh : Trường đại học đầu ngành khối các trường kinh tế và quản lý ở miền Nam Việt Nam.
 10. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội : Trường đại học đầu ngành khối các trường sư phạm ở miền Bắc Việt Nam.
 11. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh : Trường đại học đầu ngành khối các trường sư phạm ở miền Nam Việt Nam.
 12. Trường Đại học Y Hà Nội : Trường đại học đầu ngành khối các trường y-dược ở miền Bắc Việt Nam.
 13. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh : Trường đại học đầu ngành khối các trường y dược ở miền Nam Việt Nam.
 14. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội : Trường đại học đầu ngành khối các trường kỹ thuật và công nghệ của miền Bắc Việt Nam.
 15. Học viện Kỹ thuật Quân sự : Trường đại học đầu ngành khối các trường kỹ thuật và công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
 16. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam : Trường đại học đầu ngành khối các trường giao thông vận tải và logistics của Việt Nam
 17. Học viện Nông nghiệp Việt Nam : Trường đại học đầu ngành khối các trường nông nghiệp và lâm nghiệp của Việt Nam
 18. Học viện Quân y : Trường đại học đầu ngành về y dược học quân sự Việt Nam.
 19. Học viện Báo chí và Tuyên truyền : Trường đại học đầu ngành khối các trường về ngành báo chí và truyền thông.

Xem thêm : Danh sách các trường đại học, học viện, cao đẳng tại Việt Nam

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top