Thông tin quy hoạch đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu sau :

Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi lập quy hoạch đô thị Hoài Nhơn : Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn bao gồm toàn bộ phần ranh giới hành chính huyện Hoài Nhơn hiện nay với tổng diện tích đất tự nhiên là 42.084,37 ha.

Tính chất và mục tiêu quy hoạch Hoài Nhơn

 • Là đô thị trung tâm tiểu vùng (bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân); phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghiệp cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định.
 • Là hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống đô thị toàn tỉnh, phát triển theo hướng đô thị bền vững, đạt chuẩn đô thị loại IV.
 • Là trung tâm thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản; dịch vụ du lịch cho khu vực phía Bắc tỉnh.
 • Là trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nhân lực chất lượng cao.
 • Là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Bản đồ quy hoạch Hoài Nhơn Bình Định

Định hướng phát triển đô thị Hoài Nhơn

Dựa vào đặc điểm điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế và mối quan hệ vùng, đô thị Hoài Nhơn được quy hoạch phát triển trên cơ sở địa hình tự nhiên với hệ thống sông suối và thảm sinh thái nông, lâm nghiệp phong phú, đa dạng vốn có; gắn kết không gian hai thị trấn sẵn có là Bồng Sơn (thị trấn huyện lỵ) và Tam Quan (thị trấn thuộc huyện) bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hai khu đô thị dự kiến quy hoạch phát triển mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương để trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh Bình Định, phát triển theo hướng đô thị xanh và bền vững.

Mô hình phát triển đô thị Hoài Nhơn Bình Định

Đô thị Hoài Nhơn được định hướng phát triển theo mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm. Trong đó:

 • Trục động lực chủ đạo: Trục Bắc – Nam bao gồm: Trục Quốc lộ 1 cũ (dự kiến là trục chính đô thị Hoài Nhơn) + Tuyến đường sắt Quốc gia + Các tuyến đường tránh;
 • Hai cánh phát triển, gồm:

+ Cánh phía Tây: Khu vực đồi núi, phát triển lâm nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng hồ + gò đồi…

+ Cánh phía Đông: Khu vực nông nghiệp và vùng ven biển, phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp, cảng,…dịch vụ du lịch biển…

 • Bốn trung tâm, gồm:

+ Trung tâm Bồng Sơn (gồm thị trấn Bồng Sơn và các xã Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại… của đô thị Hoài Nhơn. Đây cũng chính là trung tâm hành chính – chính trị của thị xã Hoài Nhơn trong tương lai…

+ Trung tâm Tam Quan (Thị trấn Tam Quan và các xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch…

+ Trung tâm mới ở khu vực xã Hoài Thanh Tây: là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp khu ở mới.

+ Trung tâm mới ở khu vực xã Hoài Hương là trung trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị Hoài Nhơn

Định hướng tổ chức không gian: Quy hoạch phát triển đô thị Hoài Nhơn là đô thị loại IV, theo hướng đô thị xanh, bền vững, phương án tổ chức không gian. Trong đó:

 • Diện tích đô thị Hoài Nhơn là 42.084,4 ha (toàn huyện Hoài Nhơn). Phần nội thị xác định gồm thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và 9 xã: Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài Tân, Hoài Hương, Hoài Xuân, Hoài Đức. Phần ngoại thị, gồm 6 xã bao gồm: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Hải.
 • Trung tâm đô thị (thị xã Hoài Nhơn): Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại đặt tại thị trấn Bồng Sơn hiện hữu.

Định hướng phân khu chức năng

 • Không gian nội thị: Gồm bốn khu vực phát triển đô thị trọng tâm là thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan và hai khu vực phát triển đô thị mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương. Bốn khu vực này được kết nối với nhau bằng hệ thống giao thông Quốc lộ 1, tuyến tỉnh lộ ĐT 639 và các tuyến đường hướng biển trong đó Quốc lộ 1 giữ vai trò là trục đường chính đô thị Hoài Nhơn.
 • Các khu ở: Được tổ chức tập trung tại các khu vực định hướng phát triển là khu vực nội thành.

Hệ thống trung tâm :

 • Trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại: Tập trung chủ yếu tại thị trấn Bồng Sơn.
 • Trung tâm công nghiệp, cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch: Xây dựng cảng cá Tam Quan, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển phục vụ chế biến thủy hải sản, đánh bắt xa bờ và các hậu cần nghề cá. Khai thác cửa biển An Dũ ở Hoài Hương để phát triển giao thương phát triển kinh tế biển trên cơ sở đánh giá điều kiện thủy văn phù hợp, đảm bảo thông thương tàu thuyền.
 • Trung tâm văn hóa lịch sử: Xây dựng tại khu vực xã Hoài Thanh Tây trên cơ sở đền thờ danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và di tích lịch sử Cây số 7 Tài Lương.
 • Trung tâm Y tế: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn phục vụ cho khu vực phía Bắc tỉnh; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế tại thị trấn Tam Quan phục vụ cho khu vực phía Bắc đô thị Hoài Nhơn; Phòng khám đa khoa khu vực tại Hoài Hương sẽ được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân dọc biển.
 • Trung tâm Giáo dục đào tạo: Cải tạo, nâng cấp các trường học tại khu vực Bồng Sơn và Tam Quan. Sáp nhập các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên vào các trường Trung cấp trên địa bàn tỉnh theo đề án sáp nhập được duyệt.
 • Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng: đặt tại hai khu vực có tiềm năng lợi thế về cảnh quan, môi trường sinh thái vùng ven biển phía Đông (xã Hoài Hương + Lộ Diêu và Tam Quan) và vùng hồ, gò đồi phía Tây của đô thị Hoài Nhơn.
 • Trung tâm Thể dục thể thao: Cấp khu vực được xây dựng tại xã Hoài Đức. Các Trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị phân bổ tại các khu vực nội thị.
 • Trung tâm công nghiệp: Thực hiện theo Quyết định số 52-QĐ/UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Bình Định và theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hệ thống chợ, dịch vụ thương mại cấp đô thị.

 • Mạng lưới chợ: Hiện có 18 chợ, đến năm 2035 có khoảng 23 chợ. Cải tạo nâng cấp hệ thống chợ truyền thống hiện có tại thị trấn Bồng Sơn, Tam Quan…
 • Mạng lưới siêu thị đến năm 2035, quy hoạch xây dựng 2 siêu thị.
 • Mạng lưới Trung tâm thương mại: Quy hoạch xây dựng mới bốn trung tâm dịch vụ thương mại tại Bồng Sơn, Tam Quan và hai khu vực phát triển mới tại xã Hoài Thanh Tây và xã Hoài Hương. Đến năm 2020 đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại thị trấn Bồng Sơn.

+ Hệ thống quảng trường, vườn hoa công viên:

 • Ngoài các quảng trường, vườn hoa hiện có tại Bồng Sơn, Tam Quan. Định hướng quy hoạch bổ sung cho đô thị Hoài Nhơn thêm các quảng trường, vườn hoa, công viên mới cấp đô thị tại các khu vực nội thành. Cụ thể:
 • Quảng trường trung tâm của đô thị Hoài Nhơn được quy hoạch xây dựng gắn với không gian khu trung tâm chính trị, hành chính tại thị trấn Bồng Sơn.
 • Quy hoạch xây dựng mới các công viên, vườn hoa gắn với không gian quảng trường của đô thị Hoài Nhơn và công viên khu vực phát triển mới tại Tam Quan, Hoài Thanh Tây và Hoài Hương.
 • Quy hoạch xây dựng hệ thống vườn hoa cây xanh ở các khu ở, khu dân cư, ven các sông và khu du lịch ven biển phía Đông đô thị.

Quy hoạch giao thông Hoài Nhơn Bình Định

Quy hoạch giao thông Hoài Nhơn Bình Định
Bản đồ quy hoạch giao thông Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

Quy hoạch giao thông đường bộ

Cải tạo kết hợp xây dựng mới mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và liên thông tăng cường kết nối liên huyện, liên vùng và quốc gia.

 • Xây dựng mới các tuyến: Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định, chạy qua Hoài Nhơn về phía Tây QL1 theo quy hoạch hệ thống giao thông quốc gia; tuyến tránh đường Trần Phú thị trấn Tam Quan, với chiều dài 7 km chạy song song QL1 về phía Tây. Xây dựng tuyến đường vào cảng Tam Quan quy mô đường 4 làn xe chạy.
 • Cải tạo nâng cấp tuyến QL1 thành trục chính kết nối tất cả các khu chức năng, tạo động lực phát triển đô thị; tuyến đường ven biển (ĐT.639), quy mô 2 – 4 làn xe; tuyến đường Tây tỉnh (ĐT638) đảm bảo kết nối vùng cho các xã phía Tây huyện và với các huyện phía Tây tỉnh Bình Định, phục vụ phát triển kinh tế và dịch vụ du lịch; nâng cấp các tuyến đường tỉnh qua đô thị phù hợp với Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 • Cải tạo nâng cấp, kết hợp xây dựng mới tuyến kết nối từ đường cao tốc Bắc Nam tại phía Bắc huyện đi huyện An Lão nối với Quốc lộ 24 đi Tây Nguyên qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Quy hoạch giao thông đường thủy

Tập trung phát triển cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Tam Quan tạo động lực khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Quy hoạch giao thông đường sắt

Cải tạo nâng cấp các ga Bồng Sơn và Tam Quan. Quy hoạch xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao theo định hướng quy hoạch giao thông quốc gia. Tuyến chạy qua huyện Hoài Nhơn về phía Tây đường sắt hiện hữu. Xây dựng 01 ga đường sắt trên tuyến đường sắt tốc độ cao để phục vụ khu vực phía Bắc tỉnh.

Giao thông đô thị: Cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới các tuyến đường giao thông trong khu vực nội thị, điều chỉnh bổ sung để đảm bảo kết nối các khu vực nội thị và mang tính khả thi trong việc triển khai xây dựng.

Xem thêm : Thông tin quy hoạch

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Từ khóa tìm kiếm liên quan : quy hoạch hoài nhơn | bản đồ quy hoạch hoài nhơn | quy hoạch hoài nhơn bình định | bản đồ quy hoạch hoài nhơn bình định | quy hoạch đô thị hoài nhơn | quy hoạch hoài nhơn 2035 | thông tin quy hoạch hoài nhơn bình định | bản đồ quy hoạch thị xã hoài nhơn |

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top