Quy hoạch khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

Thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

Quy hoạch khu du lịch Mẫu Sơn Lạng Sơn

Phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu

– Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và vùng phụ cận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã Công Sơn, Mẫu Sơn huyện Cao Lộc, xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình; một phần địa giới hành chính các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh và Yên Khoái thuộc huyện Lộc Bình, được giới hạn như sau:

  • Phía Bắc tiếp giáp xã Cao Lâu, xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc.
  • Phía Đông tiếp giáp biên giới Việt Trung và khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.
  • Phía Tây tiếp giáp xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc.
  • Phía Nam tiếp giáp khu vực dân cư và đồi núi của các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh và Yên Khoái huyện Lộc Bình (tiếp giáp phía Nam và cách khoảng 100 m đối với các tuyến đường quốc lộ 4B và tỉnh lộ 236).

Phối cảnh khu du lịch Mẫu Sơn

– Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 14.964 ha, trong đó:

  • Khu vực nằm trong ranh giới theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ có diện tích khoảng 11.387 ha.
  • Khu vực nghiên cứu đề xuất thuộc khu vực chân núi Mẫu Sơn thuộc các xã Bằng Khánh, Xuân Mãn, Đồng Bục, Hữu Khánh, Yên Khoái, huyện Lộc Bình có diện tích khoảng 3.577 ha.

– Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: Toàn bộ huyện Lộc Bình, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Mục tiêu quy hoạch khu du lịch Mẫu Sơn

  • Phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa, tâm linh và du lịch sinh thái của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.
  • Xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hóa thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động du lịch phát triển dân cư, nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái… đáp ứng các nhu cầu phát triển khách du lịch, các yêu cầu về an ninh quốc phòng, ổn định dân cư biên giới, tạo dựng việc làm cho người lao động địa phương.
  • Bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tâm linh tạo nên bản sắc đặc trưng của Khu du lịch Mẫu Sơn.
  • Định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và kiểm soát phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Quy hoạch giao thông khu du lịch Mẫu Sơn

Bản đồ quy hoạch không gian khu du lịch Mẫu Sơn Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu du lịch Mẫu Sơn

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top