Quy hoạch Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên

Định hướng tỉnh Lâm Đồng thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với ý kiến gia tăng kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng nhanh , về mọi mặt và tồn tại lâu dài trên căn cứ phát huy kết nối vùng, lấy kết nối là căn cứ gia tăng. Xây dựng Lâm Đồng trở thành một khu vực kinh tế cảm hứng của vùng Tây Nguyên .

Quy hoạch Lâm Đồng
Ảnh minh họa

Thủ tướng vừa duyệt công việc được giao lập định hướng quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với cột mốc gia tăng mạnh, mọi mặt và tồn tại lâu dài, đưa lâm đồng trở thành tỉnh gia tăng khá , về mọi mặt của toàn quốc. Xúc tiến tái cơ cấu kinh tế , trọng điểm là cơ cấu lại chăn nuôi trồng trọt, nhắm tới ngành chăn nuôi trồng trọt về mọi mặt và tối tân, là trung tâm nghiên cứu , sản xuất chăn nuôi trồng trọt kỹ thuật hiện đại tầm đất nước và quốc tế ; gia tăng khám phá cao cấp, xây dựng thành thị thành phố ngàn hoa và khu phụ cận thành tâm điểm kết nối khám phá của toàn quốc và khu vực asean và là thủ phủ đào tạo tìm hiểu, phá cách khoa học.

Căn cứ vào đó, phương hướng phát triển, sắp đặt khoảng không và phân bổ nguồn lực cho các công việc kinh tế-xã hội lâm đồng hướng tới phát triển mạnh và vững bền với 3 cột trụ chính :

  • Chăn nuôi trồng trọt tối tân, là trung tâm nghiên cứu , sản xuất chăn nuôi trồng trọt kỹ thuật hiện đại tầm đất nước và quốc tế .
  • Khám phá – giải pháp cao cấp, xây dựng thành thị thành phố ngàn hoa thành thành phố thông minh, xanh, thủ phủ khám phá cao cấp, thủ phủ đào tạo tìm hiểu, phá cách khoa học.
  • Công nghiệp theo hướng lựa chọn, tập trung tăng trưởng các lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật hiện đại, công nghiệp gần gũi với thiên nhiên, đầu tư gia tăng các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ , công nghiệp chế biến dược chất, dược phẩm và sản phẩm thuốc hỗ trợ từ kết quả chăn nuôi trồng trọt.

Yêu sách của thông tin lập định hướng là phải bảo đảm tính kết nối, đồng nhất, khai thác đồng thời dùng hữu hiệu chuỗi kết cấu hạ tầng đang có giữa các ngành , những khu vực liên huyện, các khu vực trên toàn tỉnh và phát huy kết nối vùng ; định vị rõ ràng những địa điểm áp dụng đối với mục tiêu quân sự, quốc phòng , an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng sắp xếp trên khu vực cấp huyện.

Ứng dụng công nghệ số cao, hiện đại hóa, tin tức, cơ sở dữ liệu trong tiến trình lập qui hoạch ; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, kỹ thuật và hợp với kêu gọi gia tăng, hội nhập với toàn cầu và kết nối vùng.

Nguồn tham khảo : baoxaydung.com.vn

Xem thêm : Quy hoạch Đà Lạt – Quy hoạch Lâm Đồng

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top