Thông tin quy hoạch thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đến năm 2040 tầm nhìn 2050

Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Pleiku và vùng phụ cận, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, với các nội dung chính như sau :

Phạm vi nghiên cứu và ranh giới quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu : Toàn bộ ranh giới thành phố Pleiku và các huyện lân cận gồm: Đak Đoa (thị trấn Đak Đoa, xã Ia Băng, xã Nam Yang, xã Glar, xã A Dơk, xã Hà Bầu, xã Tân Bình, xã Hneng, xã Kdang), Chư Păh (xã Chư Đang Ya, xã Ngh a Hưng, thị trấn Phú Hòa), Ia Grai (thị trấn Ia Kha, xã Ia Sao, xã Ia Der), Chư Prông (xã Bàu Cạn, xã Ia Băng), Chư Sê (xã Ia Tiêm, xã Chư Pơng). Phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 103.500 ha.

Phạm vi ranh giới quy hoạch : Diện tích quy hoạch khoảng 35.000 ha, gồm:

 • Thành phố Pleiku: 26.077 ha.
 • Vùng phụ cận tại huyện Đak Đoa (một phần của thị trấn Đak Đoa và một phần các xã: Hà Bầu, Adơk, Ia Băng): 3.085 ha.
 • Vùng phụ cận tại huyện Ia Grai (một phần các xã: Ia Der, Ia Sao): 2.975 ha.
 • Vùng phụ cận tại huyện Chư Păh (một phần các xã: Ngh a Hưng, Chư Đang Ya): 2.863 ha.
Bản đồ quy hoạch Pleiku Gia Lai
Bản đồ quy hoạch thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đến 2030 tầm nhìn 2050

Tính chất quy hoạch thành phố Pleiku Gia Lai

 • Quy hoạch Pleiku Gia Lai là đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị động lực vùng Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.
 • Trung tâm chính trị, hành chính, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh.
 • Là đô thị hạt nhân trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.
 • Trung tâm kinh tế, thương mại dịch vụ, công nghiệp, dịch vụ tổng hợp, trung tâm lễ hội, văn hóa của khu vực Bắc Tây Nguyên; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia và khu vực ngã 3 Đông Dương; trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành vùng Tây Nguyên; trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia; trung tâm thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm; trung tâm văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao và giải trí cấp vùng.

Mục tiêu quy hoạch Pleiku tỉnh Gia Lai

 • Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Nguyên; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là trong tam giác phát triển Việt Nam -Lào – Campuchia; tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng với cả nước nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế – xã hội so với cả nước.
 • Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu nhằm xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với từng bước thực hiện đô thị hóa và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng trên địa bàn.
 • Phát triển kinh tế – xã hội phải phù hợp với sự phân bố và trình độ phát triển lực lượng sản xuất, bảo đảm phát triển cân đối, hài hòa gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển; tạo việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và ổn định xã hội; phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.
 • Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 • Mục tiêu lâu dài là phát triển đô thị bền vững, hiện đại, mang bản sắc địa phương, lấy chất lượng sống của cộng đồng dân cư làm nền tảng, hướng đến xây dựng thành phố Pleiku trở thành một thành phố vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa hiện đại và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Gia Lai với khu vực Tây Nguyên.
 • Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực đảm bảo tiêu chí đô thị loại I, phát triển bền vững với tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp; cơ bản hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo kết nối thuận tiện với các vùng, lãnh thổ trong cả nước và quốc tế; phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái, quốc phòng – an ninh được bảo đảm.
 • Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ hiện đại với sự gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp theo hướng hình thành và tham gia vào các chuỗi giá trị, các cụm liên kết trên cơ sở công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn cùng với sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ với các ngành lĩnh vực dịch vụ tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt là dịch vụ thương mại, du lịch, vận tải, đảm bảo phát triển các dịch vụ cơ bản nhằm tạo cơ hội cho tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố Pleiku

Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Pleiku
Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Pleiku – Gia Lai

Phân chia không gian đô thị thành các khu vực chính như sau:

 • Khu trung tâm hiện tại sẽ quy hoạch chỉnh trang thành khu trung tâm hành chính chính trị của tỉnh, thương mại dịch vụ và khu ở có mật độ cao, phát triển hiện đại. Mở rộng khu trung tâm hiện nay về phía Tây gắn với việc hình thành khu trung tâm giáo dục và khu ở thuộc xã Diên Phú, hình thành công viên văn hóa các dân tộc và khu công nghiệp phía Tây.
 • Khu vực phía Đông tổ chức quy hoạch thành khu trung tâm dịch vụ thương mại mới của thành phố.
 • Bố trí các khu trung tâm công cộng tại các cửa ngõ phía Bắc, và phía Nam của thành phố (có kết hợp các trung tâm công cộng cấp khu ở).
 • Cải tạo các khu dân cư hiện có của đô thị ở khu vực trung tâm, phát triển các công trình cao tầng, phát triển chủ yếu về phía Đông và phía Nam, Đông Nam nhằm phân chia thành phố thành 4 khu vực phát triển vệ tinh phía Bắc, Đông, Đông Nam và phía Nam khu trung tâm chính của thành phố hiện có, là tiền đề cho việc hình thành 4 quận trong tương lai khi thành phố có hệ thống cây xanh cảnh quan hợp lý và phong phú.

Điều chỉnh các phân khu chức năng tại Pleiku

 • Đến năm 2030 triển khai xây dựng hoàn chỉnh các khu đô thị mới đã được phê duyệt: Cầu Sắt, Hoa Lư Phù Đổng, Suối Hội Phú…
 • Bố trí tại xã Diên Phú khu vực phát triển trung tâm giáo dục đào tạo của tỉnh gồm: Trường đại học, Trường chuyên nghiệp, khu ở của cán bộ công chức ngành giáo dục, y tế, văn nghệ sỹ… quy mô quy hoạch từ 100 – 200ha.
 • Khu vực Tổng kho xăng dầu dự kiến chuyển ra ngoài ranh giới nội thị, dành quỹ đất này bố trí khu trung tâm y tế và khu ở chất lượng cao của thành phố.
 • Nghiên cứu phương án chuyển các kho đạn ra ngoài phạm vi thành phố để dành quỹ đất này cho việc mở rộng phát triển đô thị.
 • Giữ nguyên và chỉnh trang các khu dân cư đô thị hiện có. Quy hoạch các khu dân cư mới có kiến trúc hiện đại và mang bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
 • Phát triển các khu vực có tiềm năng thành các công viên cây xanh như: lâm viên Biển Hồ, công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai, công viên Trà Đa,Công viên Đồng Xanh, Lâm viên Hàm Rồng, công viên văn hóa thể dục thể thao, suối Hội Phú…
 • Khu công nghiệp tập trung phát triển chủ yếu ở khu Trà Đa, Hàm Rồng và các cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thuộc Diên Phú, Ia Kênh, Chư Á và Bắc Biển, nghiên cứu phát triển khu công nghiệp mới phía Tây Pleiku quy mô từ 500 – 700ha nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.
 • Nghĩa trang thành phố được quy hoạch làm 2 khu vực chính: phía Đông Bắc thành phố và phía Đông nam thành phố.
 • Khu xử lý rác thải được bố trí ở ngoại phạm vi trung tâm thành phố, thuộc địa bàn xã Gào, Ia Kênh, quy mô từ 50 – 100ha với công nghệ xử lý rác hiện đại.

Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải thành phố Pleiku

 • Tuyến đường vành đai phía Tây mở về phía Tây đường Lý Thái Tổ
 • Tuyến đường vành đai phía Đông mở ra phía Đông khu dân cư Trà Đa và cắt Quốc lộ 19 ở gần công viên Đồng Xanh, kéo dài xuống Hàm Rồng và nối vào Quốc lộ 19B đi Đức Cơ.
 • Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 về phía Tây của thành phố, dọc đường dây 500KV, điểm đầu từ thị trấn Phú Hòa, điểm cuối giáp Mỹ Thạch – Chư Sê.
 • Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 được giữ nguyên chỉ giới đường đỏ từ 30 đến 50m, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh.
 • Các tuyến đường tỉnh lộ 664, 671, 662 chỉ giới đường đỏ 30m, chạy theo hướng Đông Tây và nối các đường vành đai phía Tây thành phố.
 • Đường tránh Quốc lộ 19 (phía Đông thành phố) chạy từ ngã ba (giao nhau với QL19 tại xã An Phú) qua xã Trà Đa, giao với tỉnh lộ 671 tại xã Biển Hồ chỉ giới đường đỏ 50m.
 • Quốc lộ 14 cũ chỉ giới từ 35-50m tạo thành trục giao thông chính Bắc Nam của thành phố.
 • Quy hoạch đường Cách mạng tháng Tám kéo dài thành trục giao thông chính Đông Tây mới của thành phố (đoạn từ ngã ba Hoa Lư đến cầu sắt chỉ chỉnh trang, giữa chỉ giới 30m. Đoạn từ cầu sắt nối dài về phía Đông quy hoạch chỉ giới đường 69m có giải cây xanh cách ly ở giữa).
 • Mở đường 17/3 từ sân bay nối thẳng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 chỉ giới 60m.
 • Đường Hùng Vương – Nguyễn Vãn Cừ nối dài hướng đi Ia Grai đến đường Hồ Chí Minh chỉ giới 35m. Mở tuyến đường Nơ Trang Long – Trường Chinh đến đường Lê Thánh Tôn (trường Cao Đẳng Sư Phạm) và nối thẳng vào công viên văn hóa các dân tộc, với chỉ giới 50m.
 • Mạng lưới đường hiện có sẽ được cải tạo nâng cấp cả mặt đường và hè đường, giữ nguyên chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ các tuyến đường đã được công bố.

Xem thêm : Thông tin quy hoạch

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Từ khóa tìm kiếm liên quan : quy hoạch pleiku | quy hoạch pleiku mới nhất | quy hoạch pleiku 2030 | quy hoạch pleiku 2040 | quy hoạch pleiku gia lai | bản đồ quy hoạch pleiku | bản đồ quy hoạch pleiku gia lai | quy hoạch thành phố pleiku | thông tin quy hoạch tỉnh gia lai

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top