tnr holdings
TNR Holdings Việt Nam

Thông tin chủ đầu tư TNR Holdings

TNR Holdings tên đầy đủ là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam. Đây là công ty thành viên của tập

Scroll to Top