Đất nền Licogi 18 Uông Bí

Khu đô thị Bí Trung Licogi 18.1 Uông Bí