Chi phí sang tên sổ đỏ

Tổng hợp các loại chi phí phải trả khi mua bán sang tên sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các khoản chi phí sang tên sổ đỏ bao gồm : Phí công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho nhà đất Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được tính như sau: Với trường hợp mua …

Tổng hợp các loại chi phí phải trả khi mua bán sang tên sổ đỏ Read More »