Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh thành lập thêm 8 khu công nghiệp quy mô 1700ha

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập các khu công nghiệp như khu công nghiệp Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; khu công nghiệp Thuận Thành 3 – Phân khu C 200 ha; khu công nghiệp Yên Phong 2 – A 151,27 ha; khu công nghiệp Quế Võ 2 (giai đoạn …

Tỉnh Bắc Ninh thành lập thêm 8 khu công nghiệp quy mô 1700ha Read More »