Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh Nghệ An

Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Ngày 14 tháng 1 năm 2015, Thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt điều chỉnh bản đồ quy hoạch thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Thành phố Vinh trực thuộc tỉnh Nghệ An, Việt Nam, là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất khu vực …

Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Read More »