Danh sách các xã nghèo nhất Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, còn nhiều vùng đất vẫn đối diện với khó khăn và nghèo đói. Dưới đây là danh sách 54 xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo nhất Việt Nam tập trung ở các vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Những xã này chịu đựng những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và đòi hỏi sự cố gắng vượt qua để vươn lên từ đau khổ.

Xã nghèo nhất Việt Nam

Danh sách 54 xã nghèo nhất Việt Nam

 1. Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 2. Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 3. Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 4. Xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 5. Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 6. Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 7. Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 8. Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 9. Xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 10. Xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 11. Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
 12. Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. Xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
 14. Xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 15. Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. Xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
 17. Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 20. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 21. Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
 22. Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 23. Xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 24. Xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 25. Xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 26. Xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 27. Xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 28. Xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 29. Xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 30. Xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 31. Xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 32. Xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
 33. Xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
 34. Xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
 35. Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 36. Xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 37. Xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 38. Xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 39. Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 40. Xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 41. Xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 42. Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 43. Xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 44. Xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
 45. Xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
 46. Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
 47. Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
 48. Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
 49. Xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
 50. Xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
 51. Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 52. Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 53. Xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 54. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Kết luận

Những xã nghèo nhất Việt Nam trong danh sách này đang đối mặt với những khó khăn lớn trong việc phát triển và cải thiện cuộc sống của cộng đồng. Nhưng nhờ sự cống hiến và nỗ lực vượt qua đau khổ của những người dân nơi đây, hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn và những xã này sẽ nhanh chóng vươn lên từ khó khăn để hòa nhập vào cuộc sống chung của đất nước.

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top