Danh sách 18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam

Khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam là khu kinh tế mở Chu Lai, thành lập năm 2003. Ngày 23/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020”. Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến thời điểm năm 2021, cả Việt Nam có 23 khu kinh tế hoặc được hưởng quy chế ưu đãi như khu kinh tế.

18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam
Danh sách những khu kinh tế vien biển tại Việt Nam

Danh sách 18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam

 • Khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh : 55.133 ha
 • Khu kinh tế Quảng Yên Quảng Ninh :
 • Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái – Hải Hà Quảng Ninh :
 • Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Hải Phòng : 21.600 ha
 • Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa : 106.000 ha
 • Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An : 20.776 ha
 • Khu kinh tế Vũng Ánh Hà Tĩnh : 22.781 ha
 • Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình : 10.000 ha
 • Khu kinh tế Chu Lai Quảng Nam : 27.040 ha
 • Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi : 45.332 ha
 • Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định : 12.000 ha
 • Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô Huế : 27.108 ha
 • Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa : 150.000 ha
 • Khu kinh tế Nam Phú Yên : 20.730 ha
 • Khu kinh tế Định An Trà Vinh : 39.020 ha
 • Khu kinh tế Năm Căn Cà Mau : 11.000 ha
 • Khu kinh tế Phú Quốc Kiên Giang : 58.923 ha
 • Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị : 23.460 ha
 • Khu kinh tế ven biển Thái Bình : 30.583 ha
 • Khu kinh tế Ninh Cơ Nam Định : 13.950 ha
 • Khu kinh tế Kim Sơn Ninh Bình :
 • Khu kinh tế Trần Đề Sóc Trăng :
 • Khu kinh tế Gành Hào Bạc Liêu :

Một số khu kinh tế có diện tích nhỏ hơn 10.000 ha như khu kinh tế đảo Phú Quý, khu kinh tế Côn Đảo dù được gọi là khu kinh tế nhưng không có trong danh sách các khu kinh tế được phê duyệt.

Xem thêm : 3 đặc khu kinh tế tại Việt Nam

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top