Danh sách 18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam

Khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam là khu kinh tế mở Chu Lai, thành lập năm 2003. Ngày 23/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020”. Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến thời điểm năm 2021, cả Việt Nam có 23 khu kinh tế hoặc được hưởng quy chế ưu đãi như khu kinh tế.

18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam
Danh sách những khu kinh tế vien biển tại Việt Nam

Danh sách 18 khu kinh tế ven biển tại Việt Nam

 • Khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh
 • Khu kinh tế Quảng Yên Quảng Ninh
 • Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái – Hải Hà Quảng Ninh
 • Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Hải Phòng
 • Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa
 • Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
 • Khu kinh tế Vũng Ánh Hà Tĩnh
 • Khu kinh tế Hòn La Quảng Bình
 • Khu kinh tế Chu Lai Quảng Nam
 • Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi
 • Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định
 • Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô Huế
 • Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa
 • Khu kinh tế Nam Phú Yên
 • Khu kinh tế Định An Trà Vinh
 • Khu kinh tế Năm Căn Cà Mau
 • Khu kinh tế Phú Quốc Kiên Giang
 • Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
 • Khu kinh tế ven biển Thái Bình
 • Khu kinh tế Ninh Cơ Nam Định
 • Khu kinh tế Kim Sơn Ninh Bình
 • Khu kinh tế Trần Đề Sóc Trăng
 • Khu kinh tế Gành Hào Bạc Liêu

Một số khu kinh tế có diện tích nhỏ hơn 10.000 ha như khu kinh tế đảo Phú Quý, khu kinh tế Côn Đảo dù được gọi là khu kinh tế nhưng không có trong danh sách các khu kinh tế được phê duyệt.

Xem thêm : 3 đặc khu kinh tế tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top