Thông tin khu công nghiệp Sóng Thần 1 – Tỉnh Bình Dương

Thông tin tổng quan về khu công nghiệp Sóng Thần 1

 • Tên : Khu công nghiệp Sóng Thần 1 – Bình Dương
 • Chủ đầu tư : Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
 • Mã số: SONGTHANI-IP-BD
 • Thời gian vận hành : 1995
 • Địa chỉ : Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 • Tổng diện tích: 178.01ha
Khu công nghiệp Sóng Thần 1 Bình Dương
Cổng khu công nghiệp Sóng Thần 1 Bình Dương

Xem thêm : Thông tin tổng quan khu công nghiệp Bàu Bàng Bình Dương

Danh sách công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần I

Trong KCN Sóng Thần I hiện có rất nhiều công ty và doanh nghiệp đang thuê đất mở xưởng sản xuất. Dưới đây là thông tin của một số công ty tại khu công nghiệp này.

1.Công Ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept (Glc)

 • Ngành Nghề: Nông Sản
 • Địa Chỉ: Lô J1 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737499
 • Fax: (274)3790708

2. Công ty Swire Cold Storage Vietnam Co, Ltd 

 • Ngành Nghề: Kho
 • Địa Chỉ: 18 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3790015
 • Fax: (274)3742375
 • Email: Gsanders@Spcs.Com.Vn

3. Công Ty TNHH Casa

 • Ngành Nghề: Trà
 • Địa Chỉ: 16 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3791085
 • Fax: (274)3791086
 • Email: Gygvn@Hcm.Vnn.Vn

3. Công Ty TNHH Best South Việt Nam

 • Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
 • Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742426
 • Fax: (274)3742425
 • Email: Bestsouth-Vn@Hcm.Vnn.Vn

4. Công Ty TNHH Ngũ Kim Huasheng

 • Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
 • Địa Chỉ: 10a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737679
 • Fax: (274)3737677
 • Email: Kimhuasheng@Vnn.Vn

5. Plantation Grown Timbers (Vietnam) Co. Ltd

 • Ngành Nghề: Gỗ – Xuất Nhập Khẩu
 • Địa Chỉ: 9 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3790390
 • Fax: (274)3737598
 • Website: Www.Pgtmate.Com

6. Công Ty TNHH United PoTTeries Sài Gòn (Upsgn)

 • Ngành Nghề: Gốm – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: 2 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742275
 • Fax: (274)3742246
 • Email: Info@UnitedpoTTeries.Com

7. Công Ty CP Công Nghiệp Bao Bì Ngai Mee

 • Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
 • Địa Chỉ: 9a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742299
 • Fax: (274)3742224
 • Email: Hcmc@Ngaimee.Com

8. Công Ty TNHH SX TM Phạm Lộc

 • Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che
 • Địa Chỉ: 9a Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: 39683020

9. Công Ty TNHH Vĩnh Tụ (Well Content)

 • Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao – Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị
 • Địa Chỉ: 10 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742227
 • Fax: (274)3742226
 • Email: Wellcontent@Hcm.Vnn.Vn

10. Công Ty Ld Sx Bao Bì Tong Yuan

 • Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: 6 Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742250
 • Fax: (274)3742238
 • Email: Tongyuanvn@Hcm.Vnn.Vn

11. Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa

 • Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732777
 • Fax: (274)3752172

12. Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh

 • Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732836
 • Fax: (274)3652762
 • Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

13. Công Ty CP Vùng Quê

 • Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm
 • Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732977
 • Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

14. Công Ty TNHH Hồng Vận

 • Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
 • Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737346
 • Fax: (274)3737349
 • Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn

15. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Nghĩa

 • Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
 • Địa Chỉ: Đường 7 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737670
 • Fax: (274)3737671
 • Email: Tnenineering@Vnn.Vn

16. Công Ty TNHH Cao Su Siêu Việt

 • Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại
 • Địa Chỉ: 16 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742402
 • Fax: (274)3742405
 • Email: Sieuvietcaosu@Hcm.Vnn.Vn

17. Công Ty CP BeTTer Resin

 • Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
 • Địa Chỉ: 40 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3742255
 • Fax: (274)3742254
 • Email: BeTTerresin@Hcm.Vnn.Vn

18. Công Ty TNHH Synthomer Việt Nam

 • Ngành Nghề: Keo & Chất Dính
 • Địa Chỉ: 8 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3790027
 • Fax: (274)3742376
 • Email: Chemtech@Hcm.Vnn.Vn ; Chemtech_User@Yahoo.Com.Tw

19. Công Ty TNHH Plastic Intercon

 • Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
 • Địa Chỉ: Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737437
 • Fax: (274)3737438
 • Email: Sales@Pihangers.Com

20. Công Ty TNHH Acme

 • Ngành Nghề: Túi Xách – Phụ Liệu
 • Địa Chỉ: 5a Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732860
 • Fax: (274)3732862
 • Email: Acme@Hcm.Vnn.Vn

21. Công Ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long – Cn

 • Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu – Công Ty
 • Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732533
 • Website: Www.Tamlong.Com

22. Công Ty TNHH SX TM Thái Hòa

 • Ngành Nghề: Cần Trục & Cầu Trục
 • Địa Chỉ: Lô E Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3737936
 • Fax: (274)3737391
 • Email: Thaihoavn@Vnn.Vn

23. Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa

 • Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732777
 • Fax: (274)3752172

24. Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)

 • Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
 • Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3732930
 • Email: Simon@Hansollvina.Com

 25. Công Ty TNHH Scancom Việt Nam

 • Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm
 • Địa Chỉ: Lô 10 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3791051
 • Fax: (274)2217793
 • Website: Www.Scancom.Net

26/ Công Ty TNHH Uni Eastern Việt Nam

Ngành Nghề: Bê Tông – Trộn Sẵn

Địa Chỉ: 3 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3791112

Fax: (274)3752838

Email: Uniremiconblock@Yahoo.Com

27/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742206

Fax: (274)3742205

Email: Hrvn@Jotun.Com

28/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790023

Fax: (274)3790025

Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn

29/ Công Ty TNHH Đông Thái

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38891388

30/ Công Ty TNHH Sx Tm Nam Phát

Ngành Nghề: Nhựa – Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737401

Fax: (274)3737403

Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

31/ Công Ty CP Vùng Quê

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732977

Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

32/ Công Ty TNHH Hồng Vận

Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ

Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737346

Fax: (274)3737349

Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn ;

33/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My – Cn

Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày

Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737318

Fax: (274)3737321

Email: Kinhdoanh@Haimy.Com ; Sales@Haimay.Com ;

34/ Công Ty TNHH May Mặc Hung Wah Vn

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 11 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732868

Fax: (274)3732866

Email: Alex.Chan@Hungwah.Com.Vn

35/Công Ty CP Phân Bón Việt Mỹ

Ngành Nghề: Phân Bón

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737363

Fax: (274)3737353

36/Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732836

Fax: (274)3652762

Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

37/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732930

Email: Simon@Hansollvina.Com

38/ Công Ty CP Sx Xd Tm An Lộc

Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: 38965918

Fax: 38965919

39/  Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790201

Fax: (274)3790210

Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

40/ Công Ty TNHH Tmdv Sx Duy Hưng

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 8 KCN Sóng Thần 1, Độc Lập, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38961997

Fax: 38961995

41/ Công Ty TNHH Giày An Thịnh

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 26 KCN Sóng Thần 1 Đl Độc Lập, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38968754

42/ Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô E Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: 38967971

​​​​​​​43/ Công Ty TNHH Hóa Công Nghệ Nano

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790916

Fax: (274)3791610

Email: Nanochem@Vnn.Vn

44/ Công Ty TNHH Leading Edge

Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao – Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị

Địa Chỉ: 12 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732856

Fax: (274)3732858

Email: Leadingedge@Hcm.Vnn.Vn

​​​​45/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742206

Fax: (274)3742205

Email: Hrvn@Jotun.Com

46/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My – Cn

Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày

Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737318

Fax: (274)3737321

Email: Kinhdoanh@Haimy.Com

47/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790023

Fax: (274)3790025

Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn

48/ Công Ty TNHH Đông Thái

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38891388

49/ Công Ty TNHH SX TM Nam Phát

Ngành Nghề: Nhựa – Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737401

Fax: (274)3737403

Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

50/ Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)

 • Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
 • Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương
 • Điện Thoại: (274)3790201
 • Fax: (274)3790210
 • Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

Địa chỉ ban quản lý KCN Sóng Thần I

 • Địa chỉ: Số 09, đường số 01, KCN Sóng Thần 1, Thị trấn Dị An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 0650.3742033 – 0650.3742035
 • Fax: 0650.3742033

Xem thêm : Danh sách những khu công nghiệp lớn tại Việt Nam

Quan tâm đầu tư : Dự án tại Hà Nội | Dự án tại Bình Dương | Dự án tại Đồng Nai | Dự án tại Quảng Ninh

Rate this post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll to Top